Vernazza, Cinque Terre
Le Cinque Terre.org

Vernazza
VernazzaVERNAZZA

Vernazza bola založená okolo roku 1000. Meno má odvodené od mena starej rímskej rodiny, ktorej otroci – po získaní slobody, mestečko založili. V dávnej minulosti bola práve Vernazza najprosperujúcejším zo všetkých 5 miest tvoriacich Cinque Terre. Historické centrum je plné architektonických skvostov, dominujú balkóny, arkády a portály. Rozostiera sa na skalnatom výbežku pozdĺž miestnej riečky, v súčasnosti zasypanej. Vernazza oplýva veľkým počtom malých bočných uličiek pospájanách strmými schodmi, mnohými obrannými konštrukciami – vežovité domy, strelecká veža a hrad rodiny Doria – symbol dávnej ekonomickej prosperity. V blízkosti prístavu sa nachádza kostol Sv. Margaréty z Antiochie (Santa Margherita d`Antiochia) s 40 metrov vysokou zvonicou osemuholníkového pôdorysu.