Manarola, Cinque Terre
Le Cinque Terre.org

Manarola
ManarolaMANAROLA

Manarola má veľmi staré korene – pôvodne bola rímskou osadou. Meno pochádza z latinského “ Manium arula” - oltárik venovaný rímskemu bohovi domu, Manimu.
Manarola je charakteristická vežovitými domami obranného charakteru. Je umiestnená na strmom skalnom útese.
Hlavné námestie sa nachádza v najvyššie položenej časti mesta. Centru mestečka tiež dominuje gotický kostol, kapnlka a zvonica. Medzi domami sa vyníma biela cementová pyramída – znak pre námorníkov.
Manarola je najpokojnejším, najkľudnejším z uvádzaných miest, iba nedávno objaveným turistami. Ponúka nenáročné relaxačné prechádzky – ponad celú Via dell´Amore, ktorá vedie až do Riomaggiore.