Le Cinque Terre: Monterosso, Vernazza, Manarola, Corniglia, Riomaggiore
Le Cinque Terre.org

CINQUE TERRE

Mimoriadna územná formácia Cinque Terre (5 Zemí) je výsledkom pôsobenia skalných tlakov počas niekoľkých tisícročí. Vodná erózia tu vytvorila stovky zálivov a malých zátok.
Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola a Riomaggiore sú obývané už od dôb dávno minulých. Čiastočne vďačia za svoj výzor i trpezlivej práci ľudských rúk. Ich charakteristickou črtou sú terasovité polia vybudované na pobreží ako i neodmysliteľné hradby.
Zabudnutie, do ktorého upadli počas trvania Janovskej republiky, znamenalo pre ne záchranu prírodných krás a zachovanie pôvodného rázu krajiny. Ani dnes nie je jednoduché dostať sa do tejto lokality autom – najvhodnejším dopravným prostriedkom je vlak.Cinque Terre