Zámok Dorie vo Vernazzi
Le Cinque Terre.org

ZÁMOK DORIE VO VERNAZZI

Vernazza bola opevnená už za panovania rodiny Obertenghi v roku 1080, pretože už vtedy si uvedomovali jej strategický význam. Južnej časti obce dominuje obranná veža štvoruholníkového pôdorysu a valcovitého tvaru – Belforte.Zámok Dorie vo Vernazzi