Kostol Sv. Jána Krstiteľa, Riomaggiore
Le Cinque Terre.org

KOSTOL SV. JÁNA KRSTITEĽA

Kostol Sv. Jána Krstiteľa dal postaviť Antonio Fieschi v roku 1340, miestny biskup. Gotické okná a dvere sú zdobené ľudskými a zvieracími motívami. V roku 1870 bol kostol rozšírený a priečelie prebudované v neogotickom štýle s pôvodným rozetovým oknom.
Interiér je tvorený troma loďami vzájomne oddelenými gotickými oblúkmi. Viaceré cenné umelecké diela – napr. Ukrižovanie v drevenom prevední od Maragliana, triptych pripisovaný Antelamimu ako i Modlidba Jána Krstiteľa od Domenica Fiasellu sú ozdobou chrámu.Kostol Sv. Jána Krstiteľa