Opátstvo Kapucínov a Kostol Sv. Františka, Monterosso
Le Cinque Terre.org

OPÁTSTVO KAPUCÍNOV A KOSTOL SV.FRANTIŠKA

Tak opátstvo ako i kostol Sv. Fratiška sa nachádzajú na kopci Sv.Kryštofa, ktorý oddeľuje staré mesto od novej časti – Feginy. Počiatky siahajú do 17. storočia a niekoľkokrát počas svojej existencie bol vystavený ťažkým časom – Napoleonské ťaženie v r. 1810, zmena na nemocnicu a následne na sklad. V roku 1894 Don Giuseppe Policardi, duchovný prdstaviteľ Monterossa kúpil budovu, zreštauroval a daroval kapucínom.
Kostol Sv. Františka je oveľa podmanivejší. Je jednoloďový, s viacerými drevenými oltármi. Vo vnútri sa nachádza obraz zobrazujúci ukrižovanie Krista, ktorého autorstvo sa pripisuje Van Dickovi, obraz Sv. Girolama a Madony anjelovOpátstvo Kapucínov a Kostol Sv. Františka