Veža Aurora, Monterosso
Le Cinque Terre.org

VEŽA AURORA

Nachádza sa medzi pahorkom Sv. Kryštofa a morom a starou časťou mesta a novou. Je jednou z troch stredovekých strážnych veží (spolu so zvonicou kostola Sv. Jána Krstiteľa a ďaľšou vežou nachádzajúcou sa v blízkosti “Obra” – gigantickej sochy Neptúna, ďaľšej z miestnych atrakcií). Pochádza zo 16. storočia a jej úlohou bolo chrániť obec pred vpádmi pirátov. V súčasnosti je súkromným majetkom.Veža Aurora