Zariadenia vidieckeho turizmu v Vernazza
Le Cinque Terre.org

Zariadenia vidieckeho turizmu v VernazzaGraziella
Località Pavi 6, Vernazza
Tel: 0039 0187 812100