Le Cinque Terre.org

DISCIPLINATI-HELLIGDOMMEN

Helligdommen fra det XVI rhundre av Disciplinati kalles ogs "Kirken av Confraternita dell'Assunta". Den viser i fasaden en marmor hjrnestein datert med 1476 som minne om indulgenser gitt av Paven Gregorio XIII til Confraternita. Heligdommen bevarer et XV-rhundre alterskap med en "Madonna med Barnet mellom San Giovanni og Domenico" og en treskulptur som representerer "Madonna med kjeder".

Disciplinati Helligdommen