Le Cinque Terre.org

DE CAPPUCIJNER ABDIJ EN DE KERK VAN SAN FRANCESCO

De abdij en de kerk staan op de heuvel van San Cristoforo, die het oude deel van Monterosso scheidt van de nieuwe Fegina-wijk. Sinds de bouw in 1619 heeft de abdij veel geleden, zoals in de tijd van Napoleon, de verbouwing tot ziekenhuis en later tot opslagplaats. In 1894 werd het gebouw door Don Giuseppe Policardi, een plaatselijke geestelijke, gekocht en in ere hersteld. Hij schonk het gerestaureerde gebouw aan de Kapucijners.
De kerk is gewijd aan Sint Franciscus en spreekt tot de verbeelding. De centrale beuk is omringd door houten altaars. Binnen vinden we een schilderij van de Kruisiging dat toegeschreven wordt aan Van Dijck, San Girolamo de boetedoener door Cambiaso en een Madonna van de Engelen uit 1896 door Oldoino Multedo. Rechts van de kerk liggen de runes van het oude kasteel op het kerkhof.

De kerk van San Francesco