Vernazza, Cinque Terre
Le Cinque Terre.org

Vernazza
VernazzaVernazza

Vernazza byla založena kolem roku 1000. Jméno je odvozeno od jména staré římské rodiny, jejíž otroci - po obdržení svobody, městečko založili. V dávné minulosti byla právě Vernazza nejprosperujícejším ze všech 5 míst tvořících Cinque Terre. Historické centrum je plné architektonických skvostů, dominují balkony, arkády a portály. Nachází se na skalnatém výběžku podél místní říčky, v současnosti zasypané. Vernazza oplývá velkým počtem malých bočních uliček spájených strmými schody, jakož I početními obrannými stavbami - věžovité domy, střelecká věž a hrad rodiny Doria - symbol dávné ekonomické prosperity. V blízkosti přístavu se nachází kostel Sv. Margarety z Antiochie (Santa Margherita d `Antiochie) s 40 metrů vysokou zvonicí ve formě osmiúhelníkového půdorysu.