Opatství Kapucínů a Kostel Sv. Františka, Monterosso
Le Cinque Terre.org

Opatství Kapucínů a Kostel Sv. Františka

Tak opatství jako i kostel Sv. Františka se nacházejí na kopci Sv. Kryštofa, který odděluje staré město od nové části - Feginy. Počátky sahají do 17. století a několikrát během své existence byl vystaven těžkým časům - Napoleonské tažení v r. 1810, změna na nemocnici a následně na sklad. V roce 1894 Don Giuseppe Policardi, duchovní představitel Monterosso koupil budovu, dal zrestaurovat a daroval kapucínům.
Kostel Sv. Františka je mnohem podmanivější. Je jednolodní, s několika dřevěnými oltáři. Uvnitř se nachází obraz znázorňující ukřižování Krista, jehož autorství se připisuje Van Dyckovi, obraz Sv. Girolama a Madony andělu.Opatství Kapucínů a Kostel Sv. Františka